Studenckie Pogotowie Lekcyjne czeka na wolontariuszy

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Studenckie Pogotowie Lekcyjne czeka na wolontariuszy

Dzielić się wiedzą i czasem, pomagać, ale i motywować do nauki. Być opiekunem, ale też autorytetem, wzorem do naśladowania. Takie wyzwania stoją przed żakami, którzy przyłączą się do akcji Studenckie Pogotowie Lekcyjne, organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku.

Rekrutacja na dyżury w semestrze letnim właśnie się rozpoczęła, potrwa do 8 marca. Do akacji mogą się zgłosić studenci wszystkich białostockich uczelni, którzy chcą pomagać dzieciom w świetlicach socjoterapeutycznych. Najważniejsza jest pomoc w odrabianiu lekcji, ale wolontariusze angażują się też w organizowanie dzieciom zabaw czy gier w wolnym od nauki czasie. Studenci będą dyżurować w placówkach prowadzonych przez 3 organizacje charytatywne: Caritas, Eleos oraz PCK. Są to głównie placówki na terenie Białegostoku, ale na wolontariuszy czekają też świetlice w Supraślu i Kuźnicy Białostockiej.

Do świetlic codziennie przychodzą dzieci i młodzież, które przy pracach domowych zwykle nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. To uczniowie i uczennice szkół podstawowych (większość) i gimnazjalnych. Wielu z nich wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych, głównie z problemem alkoholowym, albo w rodzinach niepełnych i ubogich.

Jak mówią studenci, którzy brali już udział w akcji, taka forma wolontariatu to dla nich ważne i cenne doświadczenie: niesienie pomocy potrzebującym daje satysfakcję, uczy empatii i wrażliwości na los innych. Wielu wolontariuszy kontynuuje udział w projekcie przez kilka kolejnych semestrów.

Studenckie Pogotowie Lekcyjne jest organizowane na Uniwersytecie w Białymstoku od marca 2013 roku. W każdym semestrze do udziału w akcji zgłasza się kilkadziesiąt osób.