Intencje na marzec 2016

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Intencje na marzec 2016

modlitwaDziękujemy Ci Panie Boże:

-za otrzymane łaski za przyczyną Matki Bożej Pompejańskiej

-za wszystkie otrzymane łaski w małżeństwach i rodzinach Kręgu przy parafii Najświętszego Serca Jezusa, za kapłanów i możliwość trwania w Ruchu Światło-Życie

o modlitwę za Krystynę i jej rodzinę o wytrwanie w ciężkiej chorobie , o pomoc Bożą w trudnościach i cud za wstawiennictwem Czcigodnego ługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

– za wszystkie łaski, dobra, doświadczenia, pracę i powierzone nam obowiązki oraz że zawsze na nas czekasz w sakramencie pokuty;

– za naszą rodzinę i nasze dzieci, które dają nam dużo radości, dodaj nam łaski abyśmy również byli dla nich źródłem radości;

– za Wspólnotę Domowego Kościoła, za wszystkich odpowiedzialnych, a w szczególności za parę odpowiedzialną z Diakonię Modlitwy i Parę Diecezjalną.

– za wszystkich księży posługujących w kręgach, aby nie zabrakło im czasu i chęci służenia nam;

– za wszystkich wolontariuszy, których posłałeś, aby służyli z miłością biednymi, chorym i potrzebującym;

– za wszystkich, dzięki którym wzrastamy w miłości do Ciebie Boże;

– za Twoje prowadzenie i opiekę w naszym życiu;

– za wszelkie łaski Boże, które otrzymaliśmy, które otrzymujemy, i które będziemy otrzymywać;

– za wszystkie osoby, które modliły się i modlą się za nas i nasze dzieciątko;

– za okazywaną nam pomoc;

– za naszego kierownika duchowego i kapłanów z naszej parafii;

– za to, że mówisz do nas poprzez Twoje Słowo, dajesz nam światło w różnych sytuacjach, troszczysz się, napominasz nas i walczysz o dobrą relację z Tobą

-za otrzymane łaski.
– za znalezienie opiekunki dla naszego syna oraz prosimy o pomyślność w naszych relacjach.

 

 

Prosimy Cię Panie Boże:

– o powrót do zdrowia Agnieszki

– o moc Ducha Świętego w organizacji i o owocnym przeżyciu rekolekcji ewangelizacyjnych

– o opiekę i łaski potrzebne do przejścia problemów zdrowotnych i duchowych w rodzinach , które tego bardzo potrzebują

– o moc i błogosławieństwo kapłanom posługujących w DK oraz o dobrą współpracę z księżmi w parafiach

– o pracę dla Piotra

– o opiekę Matki Bożej i pomoc w zamianie mieszkania mamie Krystynie

-o rozeznanie w sprawie pracy dla  Joanny

– o nową pracę dla Justyny

– o stabilność finansową i wyjście z długów

– za małżeństwa w kryzysie w rodzinie Agnieszki o odnowienie mocy sakramentu małżeństwa

– za naszą ojczyznę, by ważne w niej były wartości chrześcijańskie

– o szczęśliwe zakończenie trudnej sprawy  i  błogosławieństwo Boże w pracy Agacie

– o błogosławieństwo Boże w małżeństwie Agnieszki i Mariusza

– o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Mateusza

– o łaskę zdrowia dla Bogdana, Franciszka i Jacka

– o opiekę Bożą i potrzebne łaski dla Barbary i Małgorzaty

– o opiekę Boża dla księdza Wiesława

– za małżeństwa z kręgu Przemienienie Pańskie

-w intencji naszych dzieci przygotowujących się do sakramentu małżeństwa o żywą wiarę, rozwój miłości i Boże Błogosławieństwo

-za małżeństwa, które przeżywają kryzysy, aby otwierały się na działanie Ducha św., a dobry Bóg umacniał je w pokonywaniu trudności

– o dar jedności i miłości w małżeństwach i w Kręgu

-o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla Kingi

Za matki:  Emilkę i Yn, o zdrowie i siły dla nich, o szczęśliwy poród oraz o zdrowie dla oczekiwanych dzieci

-o zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Emilki

-o łaskę wiary dla dzieci i wnuków, za małżeństwa naszych dzieci, aby wzrastały w miłości, jedności i wierze

-o zdrowie, pomyślną operację Eli, o siły i błogosławieństwo Boże w pracy Sławka

-o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla Ani i Tomka oraz Poli i Łukasza

-o potrzebne łaski, wytrwałość i światło Ducha Św. w rozeznaniu powołania dla Mateusza

-o potrzebne łaski, dary Ducha Św. w pracy Basi i Wojtka

o modlitwę za Krystynę i jej rodzinę o wytrwanie w ciężkiej chorobie , o pomoc Bożą w trudnościach i cud za wstawiennictwem Czcigodnego ługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

-o dar rodzicielstwa dla Pauliny i Karola,  Marty i Tomasza
– o dobrą pracę dla Dominika Kondziora i o zaufanie Bogu
– o zdrowie dla dzieci z kręgu i o mądrość dla nas
– o życie wieczne  zmarłym z naszych rodzin
– o żywą wiarę dla Kacpra, Uli, Pauliny, Karola, Kazimierza i nas samych
– o  wypełnienie Twojej woli w projekcie ewangelizacyjnym „Dobre Małżeństwo”
– o beatyfikację ks. Franciszka Blachnickiego
– o umocnienie w decyzji dla Krzysztofa i  ks. Tomasza
– za osoby, które opiekują się chorymi o dar męstwa i cierpliwość
– za księży Rafała Arciszewskiego , Adama Kozikowskiego, byś dał im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem
– za ks. Marka, by jego życie było znakiem Twojej obecności Panie
– o pomyślne zakończenie prac przy remoncie domu rekolekcyjnego w Czarnej
– o odpowiedź na Twoje natchnienia  w posłudze diakonii modlitwy dla Karoliny, Elizy i Adama
– o właściwą drogę dla kręgu z par. Matki Kościoła
– o pokój na Ukrainie
– o zdrowie i radość życia dla Irka, Agnieszce
– za rządzących, by ustanawiali prawo dla dobra narodu
– za ŚDM
– o wypełnienie Twojej woli we wszystkich poczynaniach związanych z budową kościoła  parafii JPII

-o modlitwę w intencji wyzdrowienia Anety,

-uzdrowienia z depresji i lęków dla Anny.

o modlitwę za mojego brata Krzysztofa o zdrowie i udany zabieg.

-o uzdrowienie dla Julity i siły dla jej całej rodziny

-o zdrowie i siły do walki z chorobą dla Doroty Kowalczuk  ( po operacji , bardzo silna chemia….)

-o pomyślny przebieg operacji nerki u Gosi

-o nawrócenie w rodzinach Marcina i Małgosi.

– O dar życia wiecznego dla Walentego;

– O łaskę przebaczania w mojej rodzinie;

– Uzdalniaj niezdolnych i wspieraj nas oraz obdarzaj potrzebnymi łaskami w powierzonej nam  posłudze;

– O łaskę słuchania Słowa Bożego i życia nim, na co dzień;

– O łaskę miłości i umiejętności w porozumieniu z innymi ludźmi, a zwłaszcza mądrość w kierowaniu naszymi dziećmi;

– O łaski potrzebne do wypełniania zobowiązań DK oraz dar jedności i miłości dla wszystkich członków naszego kręgu;

– O zdrowie dla chorych, a w szczególności Tomka, Natalii, Ewy, Janusza, Aliny, Ani, Norberta, Maćka oraz wszystkich chorych i cierpiących, którzy proszą nas o modlitwę;

– O nawrócenie i wyzwolenie z nałogów Anny, Dariusza, Zdzisława i Edyty oraz zgodę w mojej rodzinie;

– O zdrowie i Twoje Boże Błogosławieństwo dla wszystkich rodzin z naszego kręgu, a w szczególności rodziny Gosi i Roberta i zdrowia ich synka Michałka oraz Ewy i Pawła;

– O łaskę podjęcia właściwej, zgodnej z Twoją Wolą decyzji przez Monikę i Daniela

– O miłość i zgodę w naszych rodzinach;

– O łaskę przygotowania Mateuszka do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej;

– O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Alicji i Mateusza;

– Powierzamy Ci wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę w szczególności za Asię i Pawła;

– O umiejętność zgodnego z Twoją wolą organizowania czasu wolnego;

– O łaskę radości i pokoju serca,

– O umiejętność porozumienia z teściami;

– O błogosławiony czas rekolekcji wielkopostnych;

– Oddaję ci Panie wszystkie relacje w mojej pracy i proszę o zgodę i szacunek;

– O potrzebne łaski w przygotowywaniu się Magdy i Patrycji do konkursu wojewódzkiego;

– O wszelkie potrzebne łaski Boże wszystkim osobom, które modliły się i modlą się za nas
i nasze dzieciątko oraz tym, którzy okazują nam swoją pomoc;

– O Twoje prowadzenie Panie i światło lekarzom opiekującym się mną i chorymi z naszego kręgu;

– O wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże naszemu księdzu moderatorowi;

– O łaskę uzdrowienia potrzebującym z naszego kręgu;

– O Twoje prowadzenie Panie parze animatorskiej naszego kręgu;

– O dar zdrowia naszemu kierownikowi duchowemu;

– O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże dla naszej rodziny;

– Naucz nas całkowitego zaufania Tobie oraz odnajdywania i wypełniania Twojej woli
w naszym życiu;

– O siły i potrzebne światło oraz pomoc osobom z mojej pracy;
– O zmianę pracy mojemu mężowi, aby była w Białymstoku, a on mógł być więcej z rodziną;

– O przemianę naszą i naszej relacji z Tobą PANIE, aby była prawdziwie dziecięca, a więc dziecka z miłującym Ojcem;

– Aby nasze dzieciątko urodziło się zdrowe i we właściwym terminie;

– O zdrowie dla Ewy;
– O wszelkie łaski i błogosławieństwo w intencjach polecanych naszej modlitwie;

– O Twoje prowadzenie i moc błogosławieństw dla Ani i Rafała oraz ich dzieciątka, aby urodziło się zdrowe;

– o siły dla Małgosi i Marka w ich posłudze oraz za przyprowadzenie przez Boga nowych odpowiedzialnych.

– o zdrowie i siły dla Joasi i jej dzieci

– o zdrowie dla Stasi w chorobie nowotworowej

-o nawrócenie Krystiana, Marcina, Bogdana ,Grażyny

-o modlitwę w intencji Gosi, o siłę i chęci do walki dla niej, by potrafiła odstawić emocje i podjąć decyzję prawdziwej walki oraz by dała radę w tej walce wytrwać.

_o zdrowie dla naszych dzieci a szczególności dla Marty i Dominika

– o dary Duch Świętego potrzebne dla naszej pary diecezjalnej, par rejonowych

-o rozeznanie woli Pana w wyborze nowej pary diecezjalnej.

-za ks. Mateusza o siły w prowadzeniu diakoni modlitwy.

-o Boże błogosławieństwo dla rodziny Białobrzewskich i Tomczaków.
-o zdrowie i potrzebne łaski dla księdza Tomasza Małyszko.
-o dary Ducha Świętego dla Piotrka, Pawła i Michała.
-o miłość, zgodę i trzeźwość w naszej rodzinie.
-o zdrowie i prawidłowy rozwój mowy dla 2 letniego Fabiana oraz o potrzebne łaski dla jego rodziców.
-o zgodę pomiędzy rodzeństwem.
-o pomyślność w pracy dla męża i Boże prowadzenie.
-aby doszły do skutku rekolekcje w Czarnej Białostockiej i szczęśliwy wyjazd za granicę i powrót.
-o pomyślną obronę pracy magisterskiej dla Piotrka i zdanie egzaminu specjalizacyjnego dla Kasi.

 

PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE BOŻE:

– za lenistwo w wypełnieniu zobowiązań;

– za to, że często brak mi chęci w wypełnianiu Przykazania Miłości i świadome zaniedbania Ciebie i rodziny;

– za wszystkie kłótnie i konflikty oraz brak chęci w dążeniu do pojednania;

– za zbyt małe zaufanie Tobie, w szczególności w trudnych sytuacjach.