30 perła: Pan cię zawsze prowadzić będzie.

Informacja pobrana z chcejezusa – 30 perła: Pan cię zawsze prowadzić będzie.