Ogłoszenie

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Ogłoszenie

Caritas Archidiecezji Białostockiej zatrudni Psychologa w ramach projektu „Nowy Dom Polska” realizowanego przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Miejsce pracy: Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie. Czas trwania projektu do 31.12.2017 r. Szczegóły oferty w pliku.

Zapytanie ofertowe