Serce oddaję Ci

Informacja pobrana z chcejezusa – Serce oddaję Ci

Jezus Drogą – Serce oddaję Ci (Panie mym pragnieniem)
Nagrania dokonano podczas rekolekcji „7 grzechów głównych” prowadzonych przez ks. Krzysztofa Kralkę w dniach 19/21 II 2016 w Białymstoku.