Komunikat z IX. posiedzenia Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej

Informacja pobrana z archibial.pl – Komunikat z IX. posiedzenia Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej


Komunikat z IX. posiedzenia Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej

W dniu 25 lutego 2016r., w budynku Kurii Metropolitalnej Białostockiej, odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej. Obradom przewodniczył Abp Edward Ozorowski Metropolita Białostocki. Tematem posiedzenia było Święto Patronalne miasta Białegostoku.