[ISOW T2D4] Internetowe Seminarium Odnowy Wiary – tydzień 2, dzień 4: Niewiara w Jezusa

Informacja pobrana z chcejezusa – [ISOW T2D4] Internetowe Seminarium Odnowy Wiary – tydzień 2, dzień 4: Niewiara w Jezusa