Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej

Informacja pobrana z archibial.pl – Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej


Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej

W dniach 23 i 24 lutego 2016 r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku odbywały się warsztaty pastoralno-formacyjne dla księży Archidiecezji Białostockiej. Tegoroczne spotkanie zorganizowane przez Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku przebiegało pod hasłem: „Starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór (2 P 1, 10)”.