OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (21.02.2016r.)

Informacja pobrana z florianbialystok.blogspot.com – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (21.02.2016r.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(21.02.2016r.)

  1. Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na górze Tabor. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.
  2. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w zdroju Bożego miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi świętej przed i podczas każdej Mszy Świętej.
  3. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – do puszek można wrzucać ofiary na ten cel.
  4. Jutro przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Pamiętajmy w modlitwie o następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.
  5. Trwa akcja Jałmużna Wielkopostna, dary można składać do kosza przy ołtarzu.