Moralny obowiązek obrony –  Jacek Hoga – 24.01.2016 r.

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Moralny obowiązek obrony –  Jacek Hoga – 24.01.2016 r.

//www.youtube.com/watch?v=dSEI_5ye6xo