Internetowe Seminarium Odnowy Wiary – tydz. 1: Bóg jest miłością, dz. 2: Prawdziwy obraz

Informacja pobrana z chcejezusa – Internetowe Seminarium Odnowy Wiary – tydz. 1: Bóg jest miłością, dz. 2: Prawdziwy obraz