Skarbonki Miłosierdzia

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Skarbonki Miłosierdzia

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Drobne datki zbierane w czasie wielkiego postu przez dzieci i młodzież, a także całe rodziny zostaną przeznaczone na pomoc osobom chorym.

W pierwszą niedzielę wielkanocną w naszych parafiach pojawiły się skarbonki Jałmużny Wielkopostnej. Rozprowadzali je księża, a także katecheci na lekcjach religii. Skarbonki zaniesione do domu, stały się skarbonkami rodzinnymi, a nie tylko danego dziecka.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na kondycję i potrzeby osób chorych oraz konkretna pomoc materialna. „Jałmużna Wielkopostna ma przede wszystkim zadanie wychowawcze: uczy wyrzeczenia i dzielenia swoimi dobrami z bliźnimi” – mówi ks. Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

W tym roku białostocka Caritas przygotowała 10 tysięcy Skarbonek Miłosierdzia. Akcja szczególnie jest promowana przez Szkolne Koła Caritas, których jest w naszej archidiecezji ponad 50 oraz przez Parafialne Zespoły Caritas.

W świecie wielkich spraw, informacji i szybkiego tempa łatwo stracić z oczu człowieka, szczególnie tego pozostającego na uboczu. Tym problemem szczególnie dotknięte są osoby chore i starsze. Wrażliwości uczymy się od dziecka a troska o najsłabszych jest oznaką mądrości. Tego uczy nas Jezus Chrystus i na tym polega miłosierdzie – dla tego tak ważna jest Jałmużna Wielkopostna” – tłumaczy ks. Marian Subocz dyrektor Caritas Polska.

Skarbonki rodziny przekazują, w zależności od zwyczaju ustalonego w parafii, w niedzielę Miłosierdzia Bożego lub podczas uroczystości Triduum Paschalnego. Zebrane środki zostaną rozdysponowane przez Caritas archidiecezjalną, a także Parafialne Zespoły Caritas.