Bł. Michał Sopoćko Patronem Białegostoku

Informacja pobrana z archibial.pl – Bł. Michał Sopoćko Patronem Białegostoku


Bł. Michał Sopoćko Patronem Białegostoku

Rada Miasta Białystok 15 lutego na uroczystej sesji przyjęła uchwałę ustanawiającą bł. ks. Michała Sopoćkę patronem Białegostoku. Na inicjatywę mieszkańców Rada zgodziła się już w maju 2015 r., zaś 7 stycznia 2016 r. zgodę na ogłoszenie ks. Sopocki patronem miasta wyraziła również Stolica Apostolska.