Ks. Adam Matan nowym Kapelanem Klubu

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – Ks. Adam Matan nowym Kapelanem Klubu

Od nowego roku  działalności KIK w Białymstoku mamy nowego księdza kapelana. Jest nim Ks. dr Adam Matan. Urodzony 05.04 1972 r. w Białymstoku. W latach 1992 – 1998 studiował teologię w AWSD w Białymstoku. Święcenia kapłańskie w stopniu  prezbiteratu przyjął w 1998 roku w Białymstoku. Jest duchownym  Archidiecezji Białostockiej. Ukończył studia z zakresu filozofii  uwieńczone stopniem doktora filozofii na Uniwersytecie Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie pracuje jako wykładowca filozofii w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium  Duchownym w Białymstoku. W maju 2015 r. został mianowany przez  Abp Edwarda Ozorowskiego asystentem kościelnym Klubu  Inteligencji Katolickiej w Białymstoku.