Ogłoszenia na Niedzielę Sześćdziesiątnicy

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Ogłoszenia na Niedzielę Sześćdziesiątnicy

31 stycznia 2016 r.

1. We wtorek Ofiarowanie NMP czyli Matki Bożej Gromnicznej. Msze o godz. 7:00 i śpiewana o 18:00. Będą rozdawane gromnice.

2. Jutro jest 1 stycznia. Kard. Rajmund Burke prosił, aby ten dzień (każdy pierwszy dzień m-ca) był dniem szczególnej modlitwy różańcowej za Kościół. Dlatego jutro po mszy, będzie modlitwa różańcowa w intencji Kościoła Świętego.

3. W tym tyg. I czwartek, I piątek i I sobota m-ca.

4. W I czwartek po wieczornej mszy comiesięczna adoracja wynagradzająca Ssmmum do północy.

5. W I sobotę po wieczornej mszy świętej spotkanie żeńskich kół różańcowych.