Wspomnienia: śp. Andrzej Panuś

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Wspomnienia: śp. Andrzej Panuś

Wspomnienia…
Wspomnienia ze spotkań z śp. Andrzejem Panusiem. Ostatni raz był na spotkaniu „Arki” 9 listopada 2015 r. Tematem była rewizja Przymierza.