Zapisy do OREW

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Zapisy do OREW

Caritas Archidiecezji Białostockiej ogłasza nabór dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Supraślu. Placówka obejmie opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  znacznym i głębokim, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 3 do 25 lat.

Celem ośrodka jest zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju, w zależności od ich potrzeb i odpowiednio do ich możliwości, poprzez wczesną diagnozę i wspomaganie rozwoju dzieci od 0 do 6 lat, oraz pomoc kompleksową tj. rehabilitacja, terapia (m.in. Integracja Sensoryczna, dogoterapia, hipoterapia), rewalidacja. Zadania będą realizowane przez zespół specjalistów: pedagogów specjalnych, psychologów dziecięcych, logopedów, terapeutów.

Ośrodek będzie realizować obowiązek szkolny na poziomie przygotowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, będzie także wspierać rodziców poprzez konsultacje ze specjalistami i wspólną terapię dzieci, oraz tworzyć warunki dla aktywności społecznej wolontariuszy. „Powstał również pomysł, by rodzice wraz z wolontariuszami utworzyli grupę  wsparcia, by móc liczyć na wzajemną pomoc w opiece nad swoimi dziećmi w czasie wolnym. Dlatego zapraszamy wolontariuszy, którzy chcą pracować z dziećmi niepełnosprawnymi. Ważne jest, aby wolontariusze mieli odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, a przede wszystkim duże serce” – podkreśla ks. Jerzy Sęczek.

Placówka posiada 5 sal dydaktycznych, 5 łazienek przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy każdej sali) oraz 2 sale do wspólnych spotkań. Budynek posiada windę i podjazd dla wózków inwalidzkich. Ośrodek wyposażony jest w pionizator, łóżko wodne, basen z piłkami, piłki do rehabilitacji, lusterka logopedyczne, zabawki edukacyjne i klocki wspierające rehabilitację.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą kontaktować się z dyrektorem placówki, ks. Jerzym Sęczkiem, tel. 697 020 098. Od marca zostaną wprowadzone stałe godziny konsultacji w ośrodku (środa w godz. 15:00 – 18:00 i czwartek w godz. 8:00 – 15:00).

Adres:

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy

ul. 3 Maja 5B
16-030 Supraśl
tel. 697 020 098
mail: orew.suprasl@caritas.pl