Oświadczenie dotyczące konfrontowania Caritas z innymi organizacjami charytatywnymi w Polsce

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Oświadczenie dotyczące konfrontowania Caritas z innymi organizacjami charytatywnymi w Polsce

Caritas Polska oświadcza, iż jedyną formą jej zaangażowania społecznego jest wszechstronna pomoc osobom potrzebującym. Nie angażujemy się w polemiki konfrontujące naszą działalność z działalnością innych organizacji charytatywnych.