Boże Narodzenie 2015

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Boże Narodzenie 2015

Bóg, okazując nam swoją Miłość Miłosierną, dał nam Swego Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, który rodząc się jako Dziecię w ubóstwie i uniżeniu, stał się „Bogiem z nami”, nazwanym Imieniem „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9, 5). Pochylając się nad Tajemnicą Wcielenia, przeżywajmy z radością Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i Nowy Rok Duszpasterski, doświadczając każdego dnia Miłości i Miłosierdzia Boga Najwyższego, który daje nam „Nowe Życie w Chrystusie”. Obdarowani, nieśmy ten dar tam, gdzie jesteśmy posłani. Pełnych radości i pokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławionego Roku 2016!