Życzmy sobie, by…

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Życzmy sobie, by…

Życzmy sobie, by…
Życzmy sobie, by Okres Bożego Narodzenia i Nowy Rok Pański 2016 były czasem ucieszenia się Dobrą Nowiną zawartą w Narodzeniu Pańskim…