Propozycje wakacyjne

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Propozycje wakacyjne

walizkaZachęcamy do planowania wyjazdów na rekolekcje formacyjne. Oto propozycje z naszej diecezji:

a. 29 IV – 3 V, Brańszczyk – ORDR Ist. (dla osób po III st. i ORAR-ach)zgłoszenia do pary diecezjalnej AB Biryło 692862548

b. 1-17 VII Jaroszowiec OR I st. zgłoszenia do Asi Michała Gawłów 608896171

b. 5-21 VIII, Jaroszowiec – OR II st.zgłoszenia do Eli Tomka Wiszowatych 693756708

c. 5-9 VIII, Czarna Białostocka – ORAR I st. zgłoszenia do Marcina Aliny Derlatko 507038090

d. 12-16 VIII, Czarna Białostocka – ORAR II st. zgłoszenia do Aliny i Bogdana Biryło 692995386

Zapraszamy Alina i Bogdan Biryło – para diecezjalna. Z Panem Bogiem.