Spotkanie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży

Informacja pobrana z archibial.pl – Spotkanie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży


Spotkanie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży

W dniach od 11 do 13 grudnia 2015 r. w Turośni Kościelnej odbyło się szóste spotkanie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży Betania. Nad sprawną organizacją Dni w Diecezji 2016 r. pracowało około 50 wolontariuszy.