MINISTRANCI

Informacja pobrana z mbcz.archidiecezja.net – MINISTRANCI

Kim jest ministrant? To ktoś, kto chce zbliżać się do Boga poprzez czynny udział w liturgii. To ktoś, kto chce uczyć się służyć. To ktoś, kto chce się wszechstronnie rozwijać.

Obowiązki ministranta:

– jeden dyżur w tygodniu,

– dyżur niedzielny,

– formacja liturgiczna, duchowa i ludzka.

Korzyści bycia ministrantem:

– możliwość łatwiejszego zbliżania się do Boga poprzez aktywny udział w nabożeństwach, spotkaniach i wyjazdach formacyjnych, możliwość brania udziału w różnych formach modlitwy;

– szansa wszechstronnego rozwoju poprzez zajęcia sportowe, wyjazdy integracyjne, wycieczki kulturoznawcze, służbę na rzecz parafii.

 

Ministrantem można zostać od III kl. szkoły podstawowej.

Zapraszam – ks. Wojciech Szubzda