Dekret Arcybiskupa Metropolity Białostockiego w związku z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Informacja pobrana z abobola.aplus.pl – Dekret Arcybiskupa Metropolity Białostockiego w związku z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Bullą „Misericordiae vultus” z dnia 11 kwietnia 2015 roku Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Rozpocznie się on 8 grudnia 2015 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP a zakończy w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 roku. W związku z Jubileuszem w III Niedzielę Adwentu 13 grudnia 2015 roku zostaną otwarte Drzwi Święte w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, które staną się Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję. Ta sama Brama Miłosierdzia zostanie otwarta na cały rok we wszystkich kościołach katedralnych, sanktuariach innych kościołach o szczególnym znaczeniu, wyznaczonych przez biskupów diecezjalnych.

  1. W Archidiecezji Białostockiej Drzwi Miłosierdzia zostaną otwarte w następujących świątyniach:
  • kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku
  • kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
  • kościół pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku
  • kościół pw. Narodzenia NMP w Krypnie
  • kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce
  • kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie

2. Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka (List Ojca Świętego w sprawie ustanowienia odpustu w związku z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia z 1 września 2015 r.) w czasie Jubileuszu odpust jubileuszowy mogą uzyskać wierni, którzy w duchu prawdziwego nawrócenia, wypełniając zwyczajne warunki związane z uzyskaniem odpustu, czyli przystąpią do sakramentu pokuty, przyjmą Komunię świętą w czasie Mszy św. lub poza nią oraz pobożne odmówią Wyznanie Wiary i pomodlą się w intencjach Ojca Świętego:

3. Osoby, które odbędą krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych, tak jak również do którejś z czterech Bazylik Papieskich w Rzymie (św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami). Pielgrzymowanie winno być połączone z osobistą refleksją nad Bożym miłosierdziem.

4. Ponadto osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się do Świętych Drzwi, przede wszystkim chorzy, starsi wiekiem i samotni, mogą uzyskać odpust jubileuszowy, przeżywając z wiarą i nadzieją doświadczenie choroby i samotności poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestnictwo we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, także za pośrednictwem środków społecznego przekazu

5. Więźniowie mogą uzyskać odpust jubileuszowy w kaplicach więziennych. Ilekroć przekraczać będą oni drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, ten gest oznaczać będzie dla nich przejście przez Drzwi Święte.

6. Wszyscy wierni mogą uzyskać odpust jubileuszowy za każdym razem, kiedy wypełnią jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała lub duszy. Wiąże się z tym obowiązek zaangażowania w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego przebaczenia.

7. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych, „aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy”.

 III.      W Roku Jubileuszowym Ojciec Święty Franciszek, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, udzielił wszystkim kapłanom upoważnienia do rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, a żałują z całego serca i proszą o przebaczenie. Kapłani mają przygotować się do tego wielkiego zadania, aby pomogli zrozumieć popełniony grzech oraz pokazali drogę prawdziwego nawrócenia.

Na czas przeżywania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Abp Edward Ozorowski
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI
Ks. Andrzej Kakareko
KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 19 listopada 2015 roku
Nr 907/15/A