Intencje modlitewne grudzień 2015

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Intencje modlitewne grudzień 2015

modlmz-sie2
Dziękujemy Ci Panie Boże:
– za pomyślne przeprowadzenie rozmów w pracy i o dobre ich owoce
– za wszystkie łaski, dobra, doświadczenia, pracę i powierzone nam obowiązki;
– za naszą rodzinę i nasze dzieci, dodaj nam łaski cierpliwości;
– za Wspólnotę Domowego Kościoła, za wszystkich odpowiedzialnych za powierzone im posługi, a w szczególności za Parę Diecezjalną.
– za wszystkich księży posługujących w kręgach, aby nie zabrakło im czasu i chęci służenia nam;
– za wszystkich wolontariuszy, których posłałeś, aby służyli z miłością biednym, chorym i potrzebującym;
– za Twoje prowadzenie i opiekę w naszym życiu;
– za wszelkie łaski Boże, które otrzymaliśmy, które otrzymujemy, i które będziemy otrzymywać;
– za naszego kierownika duchowego i kapłanów z naszej parafii.
-za o przeżytą Oazę Modlitwy ,za otrzymane tam dary

Prosimy Cię Panie Boże:

– o dar rodzicielstwa dla Pauliny i Marty
– za Seminarium Odnowy Wiary w parafii, by przemiana serc rodziła owoce miłości w życiu
– o zdrowie dla dzieci z kręgu
– za kapłanów posługujących w kręgach DK
– o mądrość dla nas
– za zmarłych z naszych rodzin
– o żywą wiarę dla Kacpra, Uli, Pauliny, Karola, Kazimierz
– o otwarcie serc na świadectwo życia małżeńskiego w projekcie ewangelizacyjnym „Dobre Małżeństwo”
– o beatyfikacje ks. Franciszka Blachnickiego
– o siły do podjęcia decyzji dla Krzysztofa, Irka i ks.Tomasza
– o cierpliwość, miłość i zrozumienie cierpienia bliskich
– za ks.Rafała Arciszewskiego i ks. Adama Kozikowskiego o rozeznanie i umocnienie w ich posłudze
– za ks. Marka o dar poznania charyzmatu Domowego Kościoła
– o budowanie wspólnoty przy okazji posługi w ośrodku w Czarnej
– o pełnienie Twojej woli w posłudze diakonii modlitwy dla Elizy i Adama
– uzdalniaj niezdolnych i wspieraj nas oraz obdarzaj potrzebnymi łaskami w powierzonej nam posłudze;
– o łaskę słuchania Słowa Bożego i życia nim, na co dzień;
– o łaskę miłości i umiejętności w porozumieniu z innymi ludźmi, a zwłaszcza mądrość w kierowaniu naszymi dziećmi;
– o łaski potrzebne do wypełniania zobowiązań DK przez wszystkich członków naszego kręgu i jedność w nim;
– o zdrowie dla chorych, a w szczególności Tomka, Ewy, Janusza, Aliny, Ani, Norberta i wszystkich chorych i cierpiących;
– o nawrócenie i wyzwolenie z nałogów Anny, Walentego, Zdzisława i Edyty oraz zgodę w mojej rodzinie;
– o zdrowie i Twoje Boże Błogosławieństwo dla wszystkich rodzin z naszego kręgu, a w szczególności rodziny Gosi i Roberta oraz Ewy i Pawła;
– o łaskę czuwania adwentowego w oczekiwaniu na Chrystusa;
– o Błogosławione przeżycie Świąt Bożego Narodzenia i zgodę w naszych rodzinach;
– o łaskę przygotowania Mateuszka do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej;
– powierzamy Ci wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę;
– o umiejętność zgodnego z Twoją wolą organizowania czasu wolnego;
– o łaskę radości i pokoju serca,
– o umiejętność porozumienia z teściami;
– oddaję ci Panie wszystkie relacje w mojej pracy i proszę o zgodę i szacunek;
– o wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże naszemu księdzu moderatorowi;
– o łaskę uzdrowienia potrzebującym z naszego kręgu;
– o Twoje prowadzenie Panie nowej parze animatorskiej;
– o dar zdrowia naszemu kierownikowi duchowemu;
– o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże dla naszej rodziny;
– naucz nas całkowitego zaufania Tobie oraz odnajdywania i wypełniania Twojej woli
w naszym życiu;
– o zmianę pracy mojemu mężowi, aby była w Białymstoku, a on mógł być więcej z rodziną;
– o przemianę naszą i naszej relacji z Tobą PANIE, aby była prawdziwie dziecięca, a więc dziecka z miłującym Ojcem;
– o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy;
– o wszelkie łaski i błogosławieństwo wszystkim, którzy polecili się naszej modlitwie.
-o większe zaangażowanie i umiłowanie Domowego Kościoła przez jego członków
-za chorych z rejonu Nowe Miasto i Dojlidy i członków ich rodzin
-o podniesienie się z trudności
-za dusze naszych zmarłych przebywających w czyśćcu
-za osoby pogubione w życiu
-za ojczyznę o wykorzystanie szansy którą daje Bóg
-za prześladowanych chrześcijan
-o zdrowie dla Antoniego Kuprianowicza
-za Andrzeja i Marzenę o rozeznanie drogi najlepszej dla ich małżeństwa
-za osoby mające trudność z poczęciem dziecka
-o rozeznanie drogi dla kręgu z Zabłudowa
-za księży moderatorów o wszelkie potrzebne im łaski
-za małżeństwa Domowego Kościoła, które mają problemy w wypełnianiu zobowiązań
– zdrowie Michała, Mamy Marty, Ewy i Jarka,
– o możliwości zorganizowania dnia skupienia w naszym kręgu
-o znalezienie pracy w Białymstoku dla Pawła
-o szczęśliwy przebieg ciąży dla Ewy, Joasi, Gosi, Zosi
-o rozeznanie drogi Boga w życiu Dorotki.
-o moc Ducha Bożego dla ruchu Domowego Kościoła
-o siły i dar rozeznawania dla pary diecezjalnej i wszystkim parom rejonowym
– za małżeństwo Justyny i Marka – o uzdrowienie relacji i wzrost miłości małżeńskiej
– o dar potomstwa dla Agnieszki i Grzegorza
– o nawrócenie Moniki
– o zdrowie dla rodziców Agnieszki
– o łaskę zdrowia dla Hani – córki Macieja i Weroniki
-za Małgorzatę prosząc o uzdrowienie jej małżeństwa

PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE BOŻE:
– za lenistwo w wypełnieniu zobowiązań;
– za to, że często brak mi chęci w wypełnianiu Przykazania Miłości i świadome zaniedbania Ciebie i rodziny;
– za wszystkie kłótnie i konflikty oraz brak chęci w dążeniu do pojednania;
– za brak z naszej strony całkowitego zaufania Tobie, w szczególności w trudnych sytuacjach.