Przyjdź Jezu Przyjdź!

Informacja pobrana z chcejezusa – Przyjdź Jezu Przyjdź!

Adwent – czas radosnego oczekiwania z przyjście Jezusa… Na pewno w tym pomoże ta piosenka:

Przyjdź Jezu, przyjdź
Czekamy dziś, do naszych serc do naszych dni
Przyjdź Jezu, przyjdź
Czekamy dziś, do naszych serc do naszych dni

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie
Bo nadszedł czas by cały świat poznał Cię!

Tyś Królem jest – Tyś Królem jest
Wołamy przyjdź -Wołamy przyjdź
Tyś Królem jest – Tyś Królem jest
Wołamy przyjdź -Wołamy przyjdź