Kolejny Emaus

Informacja pobrana z chcejezusa – Kolejny Emaus

Zakończył się kurs Emaus. Aż 72 osoby przeszły z Jezusem-Słowo przepiękną DROGĘ. Pan tłumaczył nam Pisma i rozkochiwał nas w swoim Słowie, Słowie Życia!

Oto kilka świadectw z tego czasu:

Na tym kursie Jezus Słowo pokazał mi, jak ważne jest czytanie Słowa, życie Nim i praktyczne zastosowanie w życiu. Nauczył mnie miłości do Słowa, fascynacji Jego treścią, radości płynącej z możliwości dzielenia się Nim z innymi. Chcę wytrwać i o to proszę Jezus Słowo w przymierzu z nim.
Eliza, 23 lata

Na tym kursie Jezus-Słowo uświadomił mi, jak ważne jest czytanie Pisma Świętego. Pomimo wcześniejszego słomianego zapału, czuję, że teraz jest to długotrwałe pragnienie i postanowienie czytania Słowa Bożego.
Michał, 22 lata

Na tym kursie Jezus Słowo przypomniał mi, że wiara rodzi się ze słuchania. Jego słów – wciąż żywych mimo 2000 lat. Że Jego słowa, gdy ich słuchamy, zapadają w nasze serca, tam kiełkują i po jakimś czasie przynoszą owoce. A to znaczy, że nimi żyjemy, że ono nas przemienia, uzdrawia. Jezus-Słowo ma moc zgładzić moje grzechy.
Dorota, 48 lat

Na tym kursie Jezus-Słowo powołał mnie poprzez proroka Ezechiela do służby Bogu, dał mi siłę i moc, bym głosiła Słowo Boże. Pokazał, że zasiane ziarno wykiełkowało i może dać dobry owoc.
Dorota, 58 lat

Rozpoznałem Jezusa-Słowo. Pokochałem GO. Dał mi Nowe Życie i miłość do nieprzyjaciół.
Tadeusz, 59 lat

Podczas tego kursu Jezus-Słowo pokazał mi, ile jest we mnie zranień, zawiedzionych oczekiwań i frustracji. Uświadomił przez Słowo, gdzie potrzebuję uzdrowienia, miłości, przytulenia, troski, w których sferach powinnam popracować nad sobą. Pokazał mi także, że lekarstwem najskuteczniejszym i niezawodnym dla mnie jest ON sam w Jego Słowie i w Jego Ciele – Eucharystii. A więc nie zostawił mnie z bolesną diagnozą, ale dał pewność uzdrowienia. Pokazał mi swoją drogę.
Zosia, 30 lat

Podczas Eucharystii trzask łamania chleba był pieczęcią Jezusa na mojej duszy. Zostanie ona symbolem mojej – jeszcze większej – wiary.
Jasia, 55 lat

Na tym kursie Jezus-Słowo na nowo mnie w sobie rozkochał. Pokazał, że rzeczywiście do mnie mówi, odpowiada na moje pytania, a przede wszystkim – zaspokaja pragnienia serca. Droga do Emaus obudziła we mnie pragnienie szukania Jezusa w Słowie i w Eucharystii, którą teraz przeżywam w zupełnie inny, osobisty sposób. Jest to moje indywidualne spotkanie z Ukochanym Bogiem!
Beata, 20 lat

Na tym kursie Jezus-Słowo uwiódł mnie po raz kolejny. Pokazał mi, że ze wszystkich książek, które czytałam w celu pogłębienia mojej wiary, zapomniałam o najważniejszej, której twórcą jest sam Bóg. O Piśmie Świętym, którego zgłębianie było mi zawsze nie po drodze… Od dziś to się zmienia.
Kasia, 36 lat

emaus-kamienna-5
emaus-kamienna-4
emaus-kamienna-3
emaus-kamienna-2
emaus-kamienna-1