„Nowe życia” w parafii św. Jana Chrzciciela

Informacja pobrana z chcejezusa – „Nowe życia” w parafii św. Jana Chrzciciela

W weekend (14-16 XI) w parafii pw. św. Jana Chrzciciela odbył się kurs Nowe Życie. Uczestniczyły w nim 62 osoby