REKOLEKCJE EUCHARYSTYCZNE

Informacja pobrana z odnowa.bialystok.pl – REKOLEKCJE EUCHARYSTYCZNE

Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

  • teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;
  • liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy Świętej;
  • celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie.

Termin: 1 – 6 sierpnia 2016

Koszt: 240 zł

Aby wziąć udział w rekolekcjach trzeba się wcześniej zapisać. Zasady zapisów i zgłoszeń tutaj

Pobierz zgłoszenie na rekolekcje

Przeczytaj zanim przyjedziesz