Spotkanie z filmem

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Spotkanie z filmem

Czas się zatrzymać…
Spotkanie „Noc z filmem” 07-08 listopada 2015 w DJ miało właśnie taki cel: Zatrzymać się, nie patrzeć na zegarek, cieszyć się…