Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Pieszy

Informacja pobrana z akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Pieszy

Jak zachować bezpieczeństwo poruszając się pieszo po drodze.