V Białostocki Marsz Niepodległości.

Informacja pobrana z bialystok.ksm.org.pl – V Białostocki Marsz Niepodległości.

Dnia 10 listopada, członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczyli w V Białostockim Marszu Niepodległości. Marsz powoli wpisuje się w tradycję naszego miasta. I jest wspaniałą szansą na okazanie dumy, z bycia Polakiem.

z19169066V