Jesienne DWDD

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Jesienne DWDD

Relacja z DWDD w Piasecznie 24.10.2015

24.10.2015 r. uczestniczyliśmy w Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Piasecznie. Naszą diecezję reprezentowali: ks. Moderator DK Krzysztof Łapiński, ks. Krzysztof Kowalewski odpowiedzialny za diakonię KWC, para diecezjalna Alina i Bogdan Biryło, Joanna i Michał Gaweł, oraz nasza kochana młodzież Justyna  z KWC oraz Kamil z diakonii Muzycznej.

Tematem  DWDD było ,,Tożsamość  katechumenalna RŚŻ. Konferencję wygłosił ks. Andrzej Pawlak w oparciu o przesłane nam materiały. Zagadnienie można poszerzyć w oparciu o teksty zamieszczone na stronie DK.

,, Formacja typu katechumenalnego zakłada odnowienie i pogłębienie świadomości otrzymanego zazwyczaj w dzieciństwie sakramentu Chrztu świętego, który jest nie tylko pierwszym sakramentem w życiu każdego człowieka, ale przede wszystkim stanowi bramę i podstawowy punkt odniesienia dla pozostałych sakramentów, a także dla całego religijnego życia chrześcijanina. Wybór takiego tematu, akurat w tym roku, wiąże się z przygotowaniem Kościoła w  naszej Ojczyźnie do obchodów 1050 rocznicy Chrztu  Polski. Warto również mieć świadomość, że duchowe przygotowanie do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży – w które włącza się nasz ruch –  poprzez podjęcie tematów czterech praw duchowego życia ma prowadzić młodych do odnowienia  przymierza zawartego z Bogiem na Chrzcie świętym, co ma się dokonać w czasie liturgii Wigilii Paschalnej 2016 roku.”/ks. Marek Sędek/

Z Panem Bogiem Alina i Bogdan Biryło