Akcja „Znicz”

Informacja pobrana z bialystok.ksm.org.pl – Akcja „Znicz”

W dniu 1 listopada KSM-owicze z oddziału przy parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego z pomocą członków, przeprowadzili akcję sprzedaży zniczy. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na cele statutowe KSM.