Intencje listopad 2015

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Intencje listopad 2015

modlmz-sie2  Dziękujemy za:

– za wszystkie łaski,  dobra, doświadczenia, pracę i powierzone nam obowiązki;

– za naszą rodzinę i nasze dzieci, dodaj nam łaski cierpliwości;

– za Wspólnotę Domowego Kościoła, za wszystkich odpowiedzialnych za powierzone im posługi, a w szczególności za Parę Diecezjalną.

– za wszystkich księży posługujących w kręgach, aby nie zabrakło im czasu i chęci służenia nam;

– za wszystkich misjonarzy, których posłałeś aby głosili Twoją Ewangelię i służyli z miłością biednymi i chorym;

– za przeżyte przez Tomka rekolekcje i łaski płynące z tych rekolekcji;

– za Twoje prowadzenie i opiekę w naszym życiu;

– za wszelkie łaski Boże, które otrzymaliśmy, które otrzymujemy, i które będziemy otrzymywać

– za naszego kierownika duchowego i kapłanów z naszej parafii.

— dziękujemy Panie Jezu, za przeżyty rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu Sokółka i za wszystkie rodziny w tym rejonie , z prośbą o dalsze błogosławieństwo

 

Prosimy Cię Panie Boże:

-Uzdalniaj niezdolnych i wspieraj nas oraz obdarzaj potrzebnymi łaskami w powierzonej nam  posłudze;

– O łaskę słuchania Słowa Bożego i życia nim na co dzień;

– O łaskę miłości i umiejętności w porozumieniu z innymi ludźmi, a zwłaszcza mądrość w kierowaniu naszymi dziećmi;

– O łaski potrzebne do wypełniania zobowiązań DK przez wszystkich członków naszego kręgu

– O zdrowie dla chorych, a w szczególności Tomka, Ewy, Aliny, Ani, Norberta i wszystkich chorych i cierpiących;

– O nawrócenie i wyzwolenie z nałogów Anny, Walentego, Zdzisława i Edyty oraz zgodę w mojej rodzinie;

– O zdrowie i Twoje Boże Błogosławieństwo dla wszystkich rodzin z naszego kręgu, a w szczególności rodziny Gosi i Roberta

– O łaskę przygotowania naszego dziecka do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej;

– Powierzamy Ci wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę;

– O umiejętność zgodnego z Twoją wolą organizowania czasu wolnego;

– O łaskę radości i pokoju serca,

– O umiejętność porozumienia z teściami;

– Oddaję ci Panie wszystkie relacje w mojej pracy i proszę o zgodę i szacunek;

– O wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże naszemu księdzu moderatorowi;

– O łaskę uzdrowienia potrzebującym z naszego kręgu;

– O Twoje prowadzenie Panie nowej parze animatorskiej;

– O dar zdrowia naszemu kierownikowi duchowemu;

– O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże dla naszej rodziny;
– O zmianę pracy mojemu mężowi, aby była w Białymstoku, a on mógł być więcej z rodziną;
– O wszelkie łaski i błogosławieństwo wszystkim, którzy polecili się naszej modlitwie.

– o to, byś postawił na drodze osobę zaznajomioną z tematyką fundacji i chętną do współpracy, która podejmie się realizowania podjętej idei. Asia
– dar jedności w DK
– za wszystkich zmarłych członków DK i członków ich rodzin
– o zdrowie dla Marcelka
– o zdrowie dla wszystkich dzieci z kręgu
– za ks. Marka, o otwarcie się na charyzmat Domowego Kościoła
– o szersze uczestnictwo w rekolekcjach
– za Seminarium Odnowy Wiary, o to, by Duch św. otwierał serca uczestników
– za wybory  Kasi i Sławka, by były zgodne z Twoją wolą
– o większe zaangażowanie wspólnoty przy pracach w ośrodku w Czarnej
– o żywą wiarę dla Kacpra, Uli, Karola, Pauliny, Kazimierza i nas samych
– o pokój na Ukrainie i w Syrii
– o mądre i godne wybory parlamentarne
– za ks. Rafała Arciszewskiego i Adama Kozikowskiego, byś umacniał ich w posłudze
– o uwolnienie z nałogu dla Krzyska i ks. Tomka
– o beatyfikację ks. Franciszka Blachnickiego
– o Twoje prowadzenie przy realizacji projektu „Dobre Małżeństwo”
– o siły i Twoje prowadzenie w posłudze Diakonii Modlitwy dla Adama i Elizki
– o uzdrowienie dla Agnieszki, a dla jej rodziny o siły w trudnym zmaganiu z problemami
Bądź wola Twoja

– o siły dla Pawła w jego wybranym powołaniu

-o rozeznanie powołania dla Karola i Krystiana
-o wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże naszemu księdzu moderatorowi Robertowi

– o Twoje prowadzenie Panie nowej parze animatorskiej,

– o zdrowie dla mam spodziewających się dzieci: Gosi, Magdalenie, Joasi, Agnieszce-za wszystkich mężczyzn o siłę i wytrwałości w walce z wszelkimi nałogami oraz o dar świętości i czystości .

– zdrowie Michała, Mamy Marty, Ewy i Jarka,

– o możliwości  zorganizowania dnia skupienia w naszym kręgu

-o znalezienie pracy w Białymstoku dla Pawła

-o zdrowie dla Agnieszki,

-o zdanie egzaminu przez Marcina,

-o nawrócenie naszych dzieci,

-o zakup mieszkania dla mojej mamy Krystyny,

-o przygotowanie i owocne przeżycie rekolekcji ewangelizacyjnych

 

PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE BOŻE:

– za lenistwo w wypełnieniu zobowiązań;

– za to, że często brak mi chęci w wypełnianiu Przykazania Miłości i świadome zaniedbania Ciebie i rodziny;

– za wszystkie kłótnie i konflikty oraz brak chęci w dążeniu do pojednania;

– za brak okazywania miłości bliźniemu

– za nasze grzechy i zaniedbania.