Międzynarodowa konferencja naukowa "Konsekracja życia"

Informacja pobrana z ktk.uwb.edu.pl – Międzynarodowa konferencja naukowa „Konsekracja życia”

W dniu 24 października 2015 r. z inicjatywy i staraniami Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku  w ramach trwającego Roku Życia Konsekrowanego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Konsekracja życia. W konferencji uczestniczyły siostry zakonne, posługujące na terenie Archidiecezji Białostockiej, księża oraz osoby świeckie. Konferencji przewodniczył i prowadził ks. bp dr hab.. Henryk Ciereszko który zachęcił, aby pokazywać światu ile w osobach poświęconych Bogu jest świętości i żywotności ukrytej w klasztorach, domach zakonnych.


Pierwszym prelegentem była s. prof. dr hab. Teresa Paszkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W wystąpieniu pt. Misterium życia konsekrowanego – wyzwania i nadzieje naszych czasów” ukazała, że w Kościele na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania wszyscy są konsekrowani. Ukazała także różne formy konsekracji w Kościele począwszy od życia monastycznego po współczesne stowarzyszenia życia konsekrowanego. Prelegentka wyróżniła także trzy etapy w konsekracji życia poprzez profesję rad ewangelicznych : powołanie, poświęcenie i uświęcenie. Jako cel życia konsekrowanego wskazała „chrystoformizację całej przestrzeni życia”.