Konsekracja życia

Informacja pobrana z ktk.uwb.edu.pl – Konsekracja życia

04

W dniu 24 października 2015 r. z inicjatywy i staraniami Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w ramach trwającego Roku Życia Konsekrowanego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Konsekracja życia. W konferencji uczestniczyły siostry zakonne, posługujące na terenie Archidiecezji Białostockiej, księża oraz osoby świeckie. Konferencji przewodniczył i prowadził ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko który zachęcił, aby pokazywać światu ile w osobach poświęconych Bogu jest świętości i żywotności ukrytej w klasztorach, domach zakonnych.

Pierwszym prelegentem była s. prof. dr hab. Teresa Paszkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W wystąpieniu pt. Misterium życia konsekrowanego – wyzwania i nadzieje naszych czasów” ukazała, że w Kościele na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania wszyscy są konsekrowani. Ukazała także różne formy konsekracji w Kościele począwszy od życia monastycznego po współczesne stowarzyszenia życia konsekrowanego. Prelegentka wyróżniła także trzy etapy w konsekracji życia poprzez profesję rad ewangelicznych : powołanie, poświęcenie i uświęcenie. Jako cel życia konsekrowanego wskazała „chrystoformizację całej przestrzeni życia”.

Ks. dr Aleksander Jacyniak SJ, skupił się na poszukiwaniu tożsamości zakonnej w dzisiejszym świecie. W referacie skupił się na głównych czynnikach kreujących tożsamość zakonną. Do tych czynników zaliczył wznoszenia się ponad to, co ziemskie; dążenie do samotności bardziej niż do „targowiska świata”; umiejętność przechodzenia przez doświadczenie „milczenia” Boga; wyzwalanie się z pokusy indywidualizmu; stawanie się zwiastunem życia wiecznego oraz stawanie się znakiem sprzeciwu wobec bałwochwalczego „kultu mamony”.

Specjalny gość z zagranicy ks. prof. dr Libero Gerosa z Wydziału Teologicznego w Lugano w Szwajcarii w swoim wystąpieniu ukazał klucz hermeneutyczny do interpretacji jego książki o duchowości chrześcijańskiej pt. „Ottavo giorno”. W zrozumieniu duchowości chrześcijańskiej wskazał na dwie drogi : drogę odkrywania godności synostwa Bożego i drogę doświadczenia Bożego miłosierdzia. Prezentowana książka od ośmiu lat na włoskim rynku wydawniczym dzięki staraniom ks. dr hab. Andrzeja Proniewskiego, który podjął się trudu tłumaczenia, ujrzała światło dzienne w Polsce pt „Ósmego dnia”.

Na zakończenie konferencji zabrał głos ks. abp prof. dr hab. Edward Ozorowski, który podkreślił, że „doświadczenie grzeszności człowieka i Bożego miłosierdzia w sposób szczególny spotyka się splata się ze sobą w życiu konsekrowanym”. Zaapelował do osób życia konsekrowanego, aby nigdy nie zapominały, że są „przede wszystkim oblubieńcami i oblubienicami Chrystusa”.

0405030201