Jeśli wierzysz, możesz być uzdrowiony

Informacja pobrana z chcejezusa – Jeśli wierzysz, możesz być uzdrowiony

Opracowanie redakcyjne: Iwona Wabik
Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2104

W ostatnim czasie w coraz większej ilości parafii odprawiane są msze z modlitwą o uzdrowienie. Budzą one powszechne zainteresowanie i wywołują najróżnorodniejsze komentarze, często mylne, szukające niezdrowej sensacji, będące pożywką dla mas. Książka „Jeśli wierzysz. możesz być uzdrowionym” jest kompendium na temat nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie, które katolik powinien znać. Pochwała należy się pomysłodawcy za formę – siedem rozmów w jasny i zrozumiały sposób ukazujących kluczowe kwestie. Zaletę stanowią przede wszystkim rozmówcy – osoby „praktykujące” – ci, którzy takie msze odprawiają i prowadzą modlitwy.

Na wstępie ks. Krzysztof Matuszewski, moderator Ruchu Światło – Życie związanego z centrum Duchowości Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Katowickiej oraz ruchem Fcolare przekonuje, że Jezus Chrystus, jedyny Pan i Zbawiciel jest obecny pośród nas. Potem w rozmowie z o. Remigiuszem Recławem SJ, jezuitą z klasztoru Ojców Jezuitów w Łodzi dowiadujemy się, że Jezus uzdrawia w każdej Mszy Świętej. Z kolei o. Pcyfik Iwaszko OFM, franciszkanin z Krakowa, sprawujący posługę modlitwy charyzmatycznej mówi o tym, co to znaczy otrzymać uzdrowienie. Ks. Michał Olszewski SCJ, egzorcysta diecezji kieleckiej, redaktor naczelny portalu ewangelizacyjnego profet.pl zwraca uwagę na znaczenie ewangelizacji. O uzdrawiającej mocy modlitwy słyszymy od dr. hab. Aleksandra Bańki, filozofa, politologa, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jednego z liderów Centrum Duchowości Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Katowickiej. Kwestię doświadczenia uzdrowienia i przemiany serca przybliża ks. Krzysztof Kralka SAC, pallotyn z Lublina, Dyrektor Pallotyńskiej szkoły Nowej Ewangelizacji i Moderator generalny Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Rozmowa z o. Karolem Abramowiczem OFM, bernardynem, egzorcystą w Radecznicy pokazuje jakie jest pragnienie Boga.

Na zakończenie mamy możliwość przeczytania świadectw osób, które zostały uzdrowione w różnych przestrzeniach życia oraz wydawca proponuje nam modlitwy o uzdrowienie.

A oto kilka zdań z opinii na temat tej książki Anny T. Pietraszek, wiceprezesa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy: „ Książka niezwykle aktualna, wręcz niezbędna dla zapełnienia wielkiej luki w wiedzy polskich katolików, wśród których szybko wzrasta potrzeba Mszy Świętych o uzdrowienie. (…) Książka ta to niezbędny nam przewodnik w drodze do uzdrowienia duchowego, w drodze do zbliżenia do Boga „odczarowuje” nabożeństwa uzdrawiające, ukazując ich prawdziwą istotę.”

A. Z.

jesli-wierzysz