Wieczór Uwielbienia w Michałowie

Informacja pobrana z chcejezusa – Wieczór Uwielbienia w Michałowie

Zapraszamy na daleki Wschód, do wspólnej Modlitwy!

Kiedy: 25 X 2015 g. 18:00 Eucharystia i po niej Wieczór Uwielbienia.

Gdzie: Kościół Opatrzności Bożej w Michałowie.