Komunikat z VIII. posiedzenia Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej

Informacja pobrana z archibial.pl – Komunikat z VIII. posiedzenia Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej


Komunikat z VIII. posiedzenia Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej

W dniu 21 października 2015 r., w budynku Kurii Metropolitalnej Białostockiej, odbyło się ósme posiedzenie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej. Obradom przewodniczył ks. Abp Edward Ozorowski Metropolita Białostocki.