Ogłoszenia Duszpasterskie 20151018

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Ogłoszenia Duszpasterskie 20151018

Archiwum ogłoszeń > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 29 niedziela zwykła. Początek Tygodnia Misyjnego.

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe w naszym kościele po Mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie dorosłych, dzieci i młodzież lub do modlitwy różańcowej w gronie rodziny. Dzieci modlą się na Różańcu w niedziele po Mszy św. o godz. 9.30.

Dzisiąj w naszym kościele Msza św. o godz. 9.30 dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej z poświęceniem różańca, a o godz. 12.30 Msza św. dla uczniów klas trzecich gimnnazjum oraz ich rodziców.

Dzisiaj w naszym kościele o godz. 17.00 modlitwy wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego wraz z katechezą.

W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele o godz. 18.00 Msza św. w 31 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy św. będzie przewodniczył Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, a kazanie wygłosi Kapelan Ludzi Pracy.

Dzisiaj w archikatedrze Msza św. dla pracowników Służby Zdrowia o godz. 18.00.

W następną niedzielę (25.10) w naszym kościele Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszego kościoła parafialnego.

Wspomnienie św. Jana Kantego, Kapłana (20.10), Patrona młodzieży akademickiej.

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa (22.10).

Wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża (22.10).

We środę (21.10) przypada 9 rocznica prekonizacji (ogłoszenia papieskiej nominacji) Ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego. Modlimy się tego dnia za naszego Arcybiskupa Metropolitę.

W następną niedzielę (25.10) w dolnym kościele o godz. 16.00 zebranie kandydatów do służby ministranckiej.

Zapisujemy na wypominki czyli na modlitwy za naszych Zmarłych. Będą one odbywały się w naszym kościele od 3 do 30 listopada, codziennie o godz. 17.15.

Ks. Adam ze swoim bratem Szymonem przygotowali piękny kalendarz naszej parafii na rok 2016. Jest on pamiątką jubileuszowych misji i konsekracji naszego kościoła. Prosimy o zaopatrzenie się w ten piękny kalendarz, a także podarowanie go naszym bliskim, znajomym.

Nasza parafia organizuje i zaprasza na 8. dniową pielgrzymkę samolotową do sanktuariów Portugalii i Hiszpanii. Pielgrzymka w dniach: 6-13 lipca 2016. Cena pielgrzymki 3200 zł. Informacje u Ks. Wojciecha, organizatora pielgrzymki lub na stronie internetowej parafii (tu szczegółowy plan pielgrzymki).Prosimy o decyzję do 28 października 2015 i wpłacenie zaliczki w kwocie’ 300 zł. na zabukowanie samolotu, wtedy będzie taniej. Zapraszamy na pielgrzymkę naszych parafian i chętne osoby spoza parafii.

Jest młodzieżowe czasopismo Miłujcie się. Ciekawe artykuły, zachęcam do lektury.

Dziękujemy Ojcu Franciszkowi i Bratu Markowi ze Zgromadzenia Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej z Kodnia za przybycie do nas, zainaugurowanie Tygodnia Misyjnego, za wspólną modlitwę i głoszenie słowa Bożego. Możemy wspomóc misje prowadzone przez Ojców Oblatów, nabywając ich kalendarz misyjny po każdej Mszy świętej. Dziękuję za dzisiejsze ofiary na tacę na misje.

W następną niedzielę ofiary na tacę przeznaczmy na naszą plebanię, czynimy tak raz w miesiącu.

Polscy Biskupi zebrani na ostatniej Konferencji Plenarnej w Warszawie (7.10) przypominają nam, że uczestnictwo w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu w najbliższą niedzielę (25.10) należy do praw i obowiązków każdego obywatela, szczególnie zaś wierzącego. W swoim komunikacie przytaczają słowa Ojca Świętego Franciszka, który mówi, „że odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą, a uczestnictwo w życiu politycznym jest obowiązkiem moralnym . Księża Biskupi zachęcają do głosowania – zwłaszcza na te osoby, które są wrażliwe „na dobro wspólne i stoją na straży życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci .
Według Ks. prof. dr. hab. Czesława Barnika z KUL (Nasz Dziennik, 17-18.10.2015):
„Dobry wybór jest zawsze trudny i może być błędny. Wybierany winien być człowiekiem wielkiego charakteru i obdarzony odpowiednimi przymiotami umysłu, serca i czynu. Ale faktycznie bywają wybierani bardzo różni i z różnych powodów właśnie niegodni. Przede wszystkim nie są godni wyboru na posła lub senatora ludzie nieodpowiedzialni, bardzo niemoralni, niedojrzali osobowościowo i cierpiący na różnego rodzaju niedomogi umysłowe i psychiczne.
Nie powinni być wybierani publiczni przestępcy, notoryczni rozpustnicy, alkoholicy i w ogóle ciężko zniewoleni przez rozmaite uzależnienia.
Nie mogą być wybrani ci, którzy głosowali za zabijaniem dzieci poczętych, za in vitro, za konwencją o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i w rodzinie, za uzgadnianiem płci, gdyż jest to bardzo nieodpowiedzialny atak na życie niewinnych ludzi, na rodzinę, na małżeństwo i na fundamentalne normy etyczne.
Nie wolno też głosować na tych, którzy chcą zrównać związki jednopłciowe z małżeństwami, propagują adopcję przez nie dzieci, seksualizację dzieci i młodzieży, środki poronne i wszelkie inne działania w ramach cywilizacji śmierci.
Nie powinno się wybierać ludzi, którzy wypowiadają się publicznie przeciwko stosowaniu etyki w życiu publicznym oraz odrzucają klauzulę sumienia, gdyż prowadzi to do zezwierzęcenia życia społecznego i totalitaryzmu różnych psychopatów.
Nie mogą być wybierani obywatele, którzy występują otwarcie przeciwko polskiej racji stanu, przeciwko niepodległości Polski, przeciwko naszej kulturze i historii wyzwoleńczej i szerzą nienawiść do Polski i Polaków.
Nie powinni być wybierani bluźniercy, korupcjoniści, wielcy oszuści różnej maści, ludzie nie uznający wyższych wartości w społeczeństwie, nihiliści, członkowie różnych groźnych sekt i stowarzyszeń, a także różni hejterzy polityczni.
Nie powinno się wybierać tych, którzy wyprzedają lub dążą do wyprzedaży polskiej ziemi obcym i niszczą gospodarstwa rodzinne na wsi, bo to godzi w życie i tożsamość Ojczyzny.
Trzeba również wykreślać tych, którzy odbierają rodzicom dzieci, nawet niemowlęta, tylko dlatego, że rodzice są biedni, bo to powinno być karane więzieniem, jest bowiem ciężkim godzeniem w rodzinę.
Nie powinni też być honorowani wszyscy importerzy różnych zwyrodnień ideologicznych i obyczajowych, gdyż służy to zabijaniu duszy polskiej (…).
Niech uczciwi obywatele idą masowo nie na wojnę, lecz na wybory, ale też niech się strzegą, bo ateiści społeczni i państwowi nie zachowują moralności ewangelicznej. Wtedy nie damy, żeby Polska upadła, poszła na śmietnik historii albo na służbę do nowych ciemiężców.
Na 1050-lecie chrztu Polski (14 kwietnia 2016 r.) całe nasze społeczeństwo odrodzi się, odbuduje pokój i miłość społeczną, przyjmiemy wszystkich za rodzeństwo naszego Ewangelicznego Domu, który zawierzymy Chrystusowi, Boskiemu Królowi świata, a w tym i Królowi Polski, z wiarą, miłością i nadzieją na błogosławioną przyszłość. A przyszłe wybory za cztery lata już nie będą w stanie wojny z Kościołem, lecz czystą walką wyborczą międzypartyjną .

Uwaga: Archiwum ogłoszeń > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)