List Intencyjny w sprawie Światowych Dni Młodzieży

Informacja pobrana z archibial.pl – List Intencyjny w sprawie Światowych Dni Młodzieży


List Intencyjny w sprawie Światowych Dni Młodzieży

15 października w budynku Kurii Metropolitalnej Białostockiej podpisany został list intencyjny pomiędzy Archidiecezją Białostocką a Miastem Białystok. Sygnatariuszami listu byli Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski, i Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku. Strony wyraziły w Liście gotowość współpracy w realizacji projektu „Dni w diecezjach” poprzedzającego Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.