Co jeszcze Cię trzyma?

Informacja pobrana z chcejezusa – Co jeszcze Cię trzyma?

Dnia 27 października (wtorek) o godz. 19:00 w Białymstoku, w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej 3, rozpoczną się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy – REO. Poprowadzą je ks. Radosław Kimsza i Bożena Szczepanowska. Zapraszamy wszystkich pragnących odnowić swoją więź z Panem Bogiem. Przyjdź, daj szansę sobie i Panu Bogu, On czeka na Ciebie.

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

  • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
  • wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz za mało
  • straciłeś sens swojego życia lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

co-ci-jeszcze-trzyma