Konflikt króla północy z królem południa w odniesieniu do czasów ostatecznych – ks. Paweł Murziński

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Konflikt króla północy z królem południa w odniesieniu do czasów ostatecznych – ks. Paweł Murziński

Wykład ks. Pawła Murzińskiego pt.: Proroctwa Daniela w świetle wypełniających się znaków czasu – Konflikt króla północy z królem południa w odniesieniu do czasów ostatecznych, zarejestrowany 30 września 2015 r.

//www.youtube.com/watch?v=1MlFFVqvJGw