IV Dni Godności Życia

Informacja pobrana z archibial.pl – IV Dni Godności Życia


IV Dni Godności Życia

Lekarze i naukowcy, teologowie, socjologowie, psychologowie i prawnicy spotkali się w Białymstoku na IV Dniach Godności Życia. W dniach 14-16 października dyskutować będą nad początkiem i schyłkiem życia ludzkiego, prawnymi aspektami jego ochrony oraz polityką prorodzinną w Polsce i w Unii Europejskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się prof. Bogdan Chazan,dr Tadeusz Wasilewski, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Tomasz Elbanowski, a także s. Michaela Rak, założycielka Hospicjum bł. Michała Sopoćki w Wilnie.