XV Dzień Papieski

Informacja pobrana z sw.teresa.bialowieza.pl – XV Dzień Papieski

Jutro, w niedzielę 11 października 2015 roku, obchodzić będziemy jubileuszowy XV Dzień Papieski pod hasłem:

„Jan Paweł II – Patron Rodziny”

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego organizowane przez fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, są nawiązaniem do obrad XIV Synodu Biskupów, które mają obecnie miejsce w Watykanie i dotyczą również spraw rodziny we współczesnym świecie. Wydarzeniom XV Dnia Papieskiego przyświecają słowa św. Jana Pawła II, że „rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.”

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Podczas Dnia Papieskiego organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji.

Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem stypendialnym objętych jest  2500 stypendystów.

W naszej parafii zbiórka pieniędzy na potrzeby fundacji odbędzie się w niedzielę po Mszach Św. o godz. 9.00 i 11.00.

XV Dzień Papieski

Więcej informacji o obchodach Dnia Papieskiego można znaleźć na stronach fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” →

2015-10-10