Medziugorie 201508

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Medziugorie 201508

Medziugorie, 8 dni, 9-16 sierpnia 2015