Wojciech Ligęza laureatem XXI edycji nagrody im. Franciszka Karpińskiego

Informacja pobrana z archibial.pl – Wojciech Ligęza laureatem XXI edycji nagrody im. Franciszka Karpińskiego


Wojciech Ligęza laureatem XXI edycji nagrody im. Franciszka Karpińskiego

Kapituła Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego obradująca w Białymstoku dnia 5 października br., pod przewodnictwem bp. dr. hab. Henryka Ciereszki przyznała tegoroczną nagrodę profesorowi Wojciechowi Ligęzie.