Fatima, 8 dni, pielgrzymka 20160706

Informacja z: zmartwychwstania.pl – Fatima, 8 dni, pielgrzymka 20160706

Pielgrzymka, Fatima, 8 dni, 6-13 lipca 2016

Serdecznie zapraszamy na 8 dniow± pielgrzymkê samolotow± tym razem do Portugalii.
W programie: FATIMA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, LIZBONA, CABO DA ROCA,
SINTRA, SANTAREM, OBIDOS, ALJUSTREL, BATALHA, NAZARE, SANTAREM, COIMBRA,
PORTO, BRAGA.
Pielgrzymka odbêdzie sie w dniach 6 – 13 lipca 2016 r.
Cena pielgrzymki wynosi 3200 z³.
Informacje mo¿na uzyskaæ w
zakrystii u ks. Wojciecha który organizuje pielgrzymki lub na stronie
internetowej parafii Zmartwychwstania Pañskiego gdzie bêdzie podany
szczegó³owy plan pielgrzymek.
Prosimy o decyzjê do 8 pa¼dziernika
2015 r. i wp³acenie zaliczki 300 z³. na zabukowanie samolotu.
Zapraszamy
wszystkich chêtnych naszych parafian i nie tylko.