Relacja ze Mszy w intencji SNE

Informacja z: chcejezusa.pl – Relacja ze Mszy w intencji SNE

22 września 2015 roku w parafii pw. Matki Bożej w Fatimskiej w Białymstoku, Arcybiskup Edward Ozorowski przewodniczył uroczystej Mszy Świętej w intencji nowo utworzonej Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Na Eucharystii licznie zgromadziły się zarówno osoby duchowne – kapłani, siostry zakonne – jak i wierni świeccy. W ten sposób dali wyraz wielkiemu pragnieniu formowania siebie i innych na odpowiedzialnych ewangelizatorów.
Ks. Jan Grecki – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej – odczytał na początku dekret powołujący Białostocką Szkołę Nowej Ewangelizacji i wezwał wszystkich zgromadzonych do ufnej modlitwy w intencji tego dzieła.
W homilii dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, ks. Krzysztof Kralka (SAC), przypomniał, że każdy ochrzczony jest wezwany do tego, by głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie: „To zadanie nie jest zarezerwowane dla prezbiterów. To misja, do której jesteśmy wezwani wszyscy. To nakaz, który wypływa z polecenia naszego Mistrza: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” Ewangelizacja – jak zaznaczał Pallotyn – nie jest spontaniczną akcją. „To dzieło wymaga dobrego przygotowania oraz odpowiedniej strategii. Dlatego Szkoła Nowej Ewangelizacja będzie formowała ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów, aby skutecznie oraz owocnie przekazywać życie w Jezusie Chrystusie”. Ks. Krzysztof zapewniał o duchowym wsparciu i życzył całemu dziełu obfitego błogosławieństwa.
Na zakończenie Eucharystii ks. Kamil Dąbrowski (asystent kościelny Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji) podziękował ks. Arcybiskupowi, odpowiedzialnym za Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji oraz ks. Janowi Greckiemu. Wyraził wdzięczność za duchowe wsparcie oraz wszelki wkład wniesiony w powstanie Szkoły Nowej Ewangelizacji na ziemi białostockiej.
Ksiądz Arcybiskup przed błogosławieństwem powiedział, że: „Szkoła Nowej Ewangelizacji to szkoła życia. A w życiu bywa bardzo różnie. Dlatego potrzeba silnego przylgnięcia do Chrystusa, aby wytrwać w powierzonej misji i przynosić błogosławione owoce”.
Patronem Szkoły został św. Filip Nereusz. Człowiek o wielkiej pogodzie ducha, który nie bał się przełamywać schematów, aby skutecznie docierać z Dobrą Nowiną do każdego człowieka. Był jednym z prekursorów współpracy duchownych i świeckich w dziele ewangelizacji. Jego przykład wciąż inspiruje wielu chrześcijan do tego, aby w radosny sposób głosić Ewangelię.
Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji jest otwarta na współpracę ze wszystkimi ruchami oraz stowarzyszeniami katolickimi w naszej archidiecezji.

Nagranie ze Mszy można obejrzeć na stronie: http://izydor.tv/video/774

IMG_2721
IMG_2722
IMG_2737
IMG_2746
IMG_2748
IMG_2769
IMG_2784
IMG_2920
IMG_2921
IMG_2922